Hop til indhold

Vi tager et socialt ansvar

I 2017 indledte vi et samarbejde med Gladsaxe Kommune og Den Sociale Kapitalfond med henblik på at ansætte nogle af vores udsatte medborgere. Samarbejdet tager sit udspring i tesen om, at der findes både en økonomisk og en social bundlinje og de kan faktisk komplimentere hinanden. Du kan læse mere om projektet her.

Begge parter, borger som virksomheder, vinder på samarbejdet, hvilket vi løbende arbejder på at forbedre. Helt konkret, så ser vi på, hvilke opgaver og roller vi som firma skal løfte og udfylde og er der nogle af disse som faktisk ville blive mere værdiskabende, hvis vi inkluderer nogle af vores udsatte borgere i den proces.

Ligesom andre nye tiltag, så er dette også et arbejde som kræver tid og dedikation fra alle parter, men vi er ikke i tvivl om, at det er den rigtige vej at gå. Derfor arbejder vi løbende på et strategisk og praktisk plan med at redesigne arbejdsgange, således en medarbejder der eks. ikke kan arbejde fuld tid og kræver nogle bestemte forhold, stadig kan få udføre et stykke arbejde og derved bevare kontakten og bidrage til samfundet.