Hop til indhold

Vi vil det gode samarbejde

Når vi entrerer med andre firmaer, så tager vi de langsigtede briller på. Derfor har vi stor fokus på at dele ud af vores erfaringer så tidligt i byggeprocessen som overhovedet muligt. I praksis betyder det, at vi oplever langt færre udfordringer med samarbejdet og hverdagen på selve byggepladsen bliver derved også en bedre oplevelse for alle parter. Det skal være en glæde at gå på arbejde og vi tager hellere en udfordring opløbet, så den ikke vokser sig unødvendig stor. Det mener vi er den bedste fremgangsmåde, så det i sidste ende kan ende med et plus – ikke kun på bundlinjen, men også i forhold til kundetilfredshed og arbejdsglæde.

Vi regner selv alle opgaver

For at vi kan skabe det bedste overblik over projektet, lægger vi stor vægt på selv at foretage de nødvendige beregninger og benytter og derfor ikke at eksterne beregnere. Vi tror på, det er med til at skabe det bedste grundlag for samarbejdet og selve processen, da vi allerede tidligt i forløbet får et indblik i opgaven og undervejs kan komme med inputs til, hvordan vi bedst når i mål.

Nøje gennemgang af udbudsmaterialet

Vi arbejder ud fra princippet om, at dele ud af vores erfaringer. det kommer både os selv til gode og dem vi arbejder sammen med. Derfor gennemgår vi nøje udbudsmaterialet, således evt. usikkerheder omkring pris, udførsel og lignende kommer op til overfladen inden opgaven overhovedet er startet. det er vores erfaring, at det mindsker ekstraarbejde betydeligt og derved undgår vi også udfordringer i selve byggeprocessen, hvor der ellers normalt nemt kan opstå uenighed om, hvordan opgaverne skal udføres og hvem der har ansvaret for hvad. Som sagt, så er vi ikke interesseret i den korte profit, men det lange gode samarbejde.

Bedre dialog undervejs

I forbindelse med arbejdet på de store byggeprojekter er styring helt essentielt, hvis projektet skal nå helt i mål. Derfor påtager vi os også et stort ansvar i forbindelse med den løbende dialog, parterne imellem. Det kan være de små misforståelser der gør, at små udfordringer pludselig bliver store. Derfor evaluerer vi også løbende og afslutningsvis vores indsats, så vi kan blive bedre til det vi genre vil gøre bedst.

Præsentation af alternative løsninger

Vores dygtige malermestre og bygningskonstruktører har stor erfaring med projektledelsen i forbindelse med malerarbejdet og kan samtidig præsentere alternative løsningsforslag til byggeriet. Det gælder eksempelvis i forbindelse med energirenoveringer, hvor vi kommer med alternative løsningsforslag til byggeriet.

Vi er fleksible 

Fleksibilitet er et nøgleord hos V.S. Larsen, så derfor kan du altid regne med, at vi også kan klare de eventuelle uforudsete hændelser i forbindelse med byggeriet.

Vi har den nødvendige kapacitet og erfaring til at klare de største opgaver. Det skaber tryghed gennem hele projektfasen. Vi bliver færdige til tiden, og hver en overflade har samme høje standard.